• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
  Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Företagande

Etablera

För dig som är intresserad av Haparanda som etableringsort.

Starta och driva

För dig som vill ha hjälp med att starta och driva företag.

 • Företagssupport p.g.a. covid-19
 • Företagslots
 • Starta och driva

Förmedling av tjänster

För dig som vill ha hjälp med att utveckla ditt företag.

 • Företagsregister
 • Organisationer och nätverk
 • Oseriösa företag - Varningslistan
 • Söker du personal?
 • Mark och lokaler
 • Bidrag och stöd
 • Nyhetsbrev från tillväxtenheten
 • HaparandaAmbassadör

Myndighetsservice

För dig som har ett myndighetsärende till kommunen.

 • Brandfarlig och explosiv vara
 • Leverera till kommunen
 • Tillstånd, regler och tillsyn
 • E-faktura, leverantör
 • Servicemätningen Insikt

Landsbygd

För dig som vill veta mer om Haparandas landsbygd.

 • Landsbygdsutveckling
 • Landsbygdsforum
 • Varuhemsändning