• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Bidrag och stöd till företag, föreningar och andra aktörer

Det finns olika nationella och regionala stöd som bidrar till att skapa sysselsättning, tillväxt, engagemang och företagande.

Här har vi samlat de viktigaste inom följande kategorier:

Senast uppdaterad: