• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Bidrag och stöd till natur- och friluftsliv

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till föreningar och organisationer som verkar inom natur- och friluftsliv.

Leader – Lokalt Ledd Utveckling

Projektstöd för lokal utveckling går att söka från Leaderområdena Tornedalen 2020 (Centrala och norra delarna av Haparanda kommun), Spira Mare 2020 (Kustbyarna i Haparanda kommun), och Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020. I projektet ska det finnas en samverkan mellan flera olika aktörer, helst föreningar, företag och offentlig sektor.

https://www.tornedalen2020.se/länk till annan webbplats

www.spiramare2020.selänk till annan webbplats

https://www.fisketornedalen.se/projekt-komma-igang/länk till annan webbplats

Länsstyrelsen

Från Länsstyrelsen går det att söka stöd och bidrag för bland annat naturvård, jordbruk, miljö osv. Nedan följer exempel på vad för stöd som kan hittas hos Länsstyrelsen.

Fiskevårdsbidrag för insatser som gynnar vår fiskfauna.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening/jakt-och-fiske/fiske/fiskevardsbidrag.htmllänk till annan webbplats

Medel inom olika stöd för naturvård.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening/natur-och-miljo/stod-till-naturvard.htmllänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: