/

Du är här:

Anställ en ungdom - kommunen subventionerar

En åtgärd i Haparanda stads krispaket innebär att lokala företag kan anställa ungdomar och sedan rekvirera lönen från kommunen.

Anställ en skolungdom (ferie) åk 9 – åk 2 på gymnasiet

  • 3 veckor, 6 timmar per dag.
  • Arbetsuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ”Så får barn och unga arbeta”.
  • Lön enligt kommunens riktlinjer för feriearbetare.

Feriejobben ska ha kvalitet och visa på de möjligheter som finns för våra ungdomar att hitta något som kan vara deras framtida yrke.

Anställ en arbetslös ungdom 18-21 år

  • 1 till 6 veckors anställning.
  • Avtalsenlig lön.
  • Gäller under juni, juli, augusti.
  • Avser ungdomar mantalsskrivna i Haparanda kommun.

Rekvirera ungdomens lön

Som företagare har du möjlighet att rekvirera lönen från kommunen genom att använda en blankett som du får av arbetsmarknadsenheten (se kontaktuppgifter nedan).

  • Vi har begränsat antal platser, du måste ha "bokat" en plats i vår budget innan anställning.
  • Som arbetsgivare har du arbetsmiljöansvaret och upprättar ett anställningsavtal med ungdomen.
  • Har du varslat eller permitterat personal, har du att förhålla dig till arbetsrättsliga regler om återanställning och företräde.

Låter ovanstående intressant?

Kontakt Lena Asplund eller Heidi Tolvanen på arbetsmarknadsenheten för att få mer information.

Lena: 070-213 75 78
Heidi 072-203 34 93

Senast uppdaterad: