• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

HaparandaAmbassadör

Att sprida goda nyheter, tala väl om Haparanda och bjuda på ett gott värdskap. Det är kärnan i uppdraget som ambassadör.

Ambassadörsnätverket består av människor som är stolta över och vill berätta om Haparandas alla fördelar och styrkor oavsett om dessa finns inom kommunen, föreningslivet, privatlivet eller näringslivet. Genom att vara en del i nätverket är var och en med och skapar framtiden.

Bli en HaparandaAmbassadör du med.

Alla som är med i nätverket får

  • Information om vad som är på gång i kommunen via olika kanaler.
  • Inbjudningar till lokala, eller digitala, möten erfarenhets- och idéutbyte.

Vårt mål är att nätverket växer över tid. Ju fler vi är, desto större stolthet! Det är öppet för alla som känner att hjärtat klappar för Haparanda – oavsett var man bor.

Senast uppdaterad: