• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Landsbygdsutveckling

Haparanda är en variationsrik kommun med fantastiska landsbygder.

Stad och landsbygd hänger ihop och närheten stärker livskvaliteten för boende, och intresset från besökare. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. 

Kontakta oss

Landsbygdsutveckling

Anu Lakkala
Telefonnummer: 0922-260 26
E-post: anu.lakkala@haparanda.se

Senast uppdaterad: