/

Du är här:

Landsbygdsutveckling

Haparanda är en variationsrik kommun med fantastiska landsbygder.

Stad och landsbygd hänger ihop och närheten stärker livskvaliteten för boende, och intresset från besökare. De resurser som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. Landsbygdsutveckling handlar om hela samhällets utveckling. 

Kontakta oss

Landsbygdsutveckling och projekt

Vakant
Telefonnummer:
E-post: 

Senast uppdaterad: 01 okt 2019