• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Organisationer och nätverk

Här hittar du information och länkar till organisationer och lokala nätverk som du kan ha nytta av i ditt företagande.

Företagsorganisationer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med ca 80 000 medlemmar. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Läs mer: www.foretagarna.se Länk till annan webbplats.

Norrbottens Handelskammare arbetar med företagsrelaterade frågor som rör infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Läs mer: www.norrbottenshandelskammare.se Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 företag. Organisationen arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning. Läs mer: www.svensktnaringsliv.se Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Läs mer: www.ungforetagsamhet.se Länk till annan webbplats.

Lokala företagarföreningar

Gränsföretagarna är en lokal företagarförening som har varit aktiv sedan 1997. Läs mer: www.gransforetagarna.se Länk till annan webbplats.

Nätverk

Företagsam kvinna i Tornedalen är ett nätverk som består av småföretagande kvinnor. Läs mer på deras Facebooksida Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Företagande och tillväxt

Bengt Strandberg, näringslivschef
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: bengt.strandberg@haparanda.se

Tomas Björnfot, näringslivsstrateg
Telefonnummer: 0922-260 41
E-post: tomas.bjornfot@haparanda.se

Harry Jatko, företagslots
Telefonnummer: 0922-260 79
E-post: harry.jatko@haparanda.se

Senast uppdaterad: