/

Du är här:

Servicemätningen Insikt

Under 2021 deltar Haparanda stad i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av kommunens service.

Haparanda stad har valt att mäta servicen till företag inom fyra områden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt upphandling. Undersökningen Insikt genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Frågorna rör service i stort, såsom information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Deltagande företag får också göra en helhetsbedömning om kommunens service, vilket ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" (NKI). Det ger svar på hur väl kommunen svarar upp mot dessa mål utifrån ett kundperspektiv, men också vad man bör förbättra för att öka kundnöjdheten.

Läs mer om Insikt på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Företagande och tillväxt

Bengt Strandberg, näringslivschef
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: bengt.strandberg@haparanda.se

Tomas Björnfot, näringslivsstrateg
Telefonnummer: 0922-260 41
E-post: tomas.bjornfot@haparanda.se

Harry Jatko, företagslots
Telefonnummer: 0922-260 79
E-post: harry.jatko@haparanda.se

Senast uppdaterad: