/

Du är här:

Avgifter

Från och med hösten 2019 ska den som vill placera sitt barn i förskola eller fritidshem att betala en avgift varje månad.

Varje hushåll kommer att betala en avgift för att ha sina barn i förskola och fritidshem. Avgiften påverkas av hushållets sammanlagda månadsinkomst, barnets vistelsetid och antal barn per hushåll.

Ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Det finns med andra ord ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, en så kallas maxtaxa eller högsta avgift. På den sammanlagda månadsinkomsten kommer ett schablonavdrag på 10 000 kr att göras innan avgiften beräknas.

Förskola

Avgiften påverkas om ditt barn går deltid eller heltid:

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som går mer än 25 timmar i veckan i förskola.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten, högst 1 425 kronor/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 950 kronor/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift 1

Deltidsavgift 1 gäller för barn som går mellan 15 - 25 timmar i veckan i förskola.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 1,5 % av inkomsten, högst 713 kronor/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 3: 0,5 % av inkomsten, högst 238 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift 2

Deltidsavgift gäller för barn som går högst 15 timmar i veckan i förskola.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 2: 0,65 % av inkomsten, högst 317 kronor/månad
 • Barn 3: 0,35 % av inkomsten, högst 158 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Allmän förskola är avgiftsfri

Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola 15 timmar i veckan - helt avgiftsfritt. Går barnet fler än 15 timmar sker en reducering av avgiften med 30 procent.

Astrid och Peter bor tillsammans och har två gemensamma barn som går i förskolan. Barnen är två respektive fyra år gamla. Astrid och Peter har en gemensam bruttoinkomst på 45 000 per månad. Båda barnen går på heltid, det vill säga mer än 25 timmar per vecka.

Avgiftsgrundande inkomst

45 000 kr – 10 000 kr (schablonavdrag) = 35 000 kr

Kostnad för barn 1

35 000 kr x 0,03 = 1 050 kr

Kostnad för barn 2

(35 000 kr x 0,02) - 30 % = 490 kr

Månadsavgift

Månadsavgiften för båda barnen blir 1 540 kr.

Mikael är ensamstående och har två barn som går i förskolan. Barnen är ett respektive tre år gamla. Mikael har en bruttoinkomst på 22 000 per månad. Båda barnen går på heltid, det vill säga mer än 25 timmar per vecka.

Avgiftsgrundande inkomst

22 000 kr – 10 000 kr (schablonavdrag) = 12 000 kr

Kostnad för barn 1

12 000 kr x 0,03 = 360 kr

Kostnad för barn 2

(12 000 kr x 0,02) - 30 % = 168 kr

Månadsavgift

Månadsavgiften för båda barnen blir 528 kr.

Fritidshem

Avgiften gäller för barn som går på fritidshem:

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, högst 950 kronor/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Bertil och Sara bor tillsammans och har ett gemensamt barn som går på fritidshem. Bertil och Sara har en gemensam bruttoinkomst på 65 000 per månad.

Avgiftsgrundande inkomst

65 000 kr – 10 000 kr (schablonavdrag) = 55 000 kr

Kostnad för barnet

55 000 kr x 0,02 = 1 100 kr.

Månadsavgift

Hushållet kommer att betala maxtaxan på 950 kr i månaden.

Senast uppdaterad: