/

Du är här:

Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Enligt Skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare eller senare skolstart.

Tidigare skolstart

Om du som förälder vill att ditt barn ska börja årskurs 1 redan när barnet är 6 år gör du så här:

  • Sök plats i förskoleklass.
  • När barnet har fått sin placering, kontakta rektor på mottagande skola.
  • Rektor på mottagande skola avgör om barnet kan börja årskurs 1 ett år tidigare.
  • Om barnet bedöms ha förutsättningar att börja tidigare placeras barnet i årskurs 1 på skolan.

Senare skolstart

Om det finns särskilda skäl kan du skjuta upp ditt barns skolstart. Då kommer ditt barn erbjudas plats i förskolan eller inom den pedagogiska omsorgen och börja i förskoleklass det år barnet fyller sju år.

Respektive skolan eller förskola kan hjälpa dig om du har svårt att ta ställning till de olika alternativen.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: