/

Du är här:

Elevhälsa

Elevhälsan kan hjälpa dig med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Här kan du också få hjälp med både fysiska och psykiska insatser.

Du som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har rätt att besöka elevhälsan när du behöver. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande, och du kan få hjälp med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Här kan du få träffa skolläkare, skolsköterska, psykolog eller kurator. Om du behöver specialpedagogiska insatser har vi också personal som kan tillgodose dina behov.

Du som går i grundskolan och grundsärskolan får besöka elevhälsan minst tre gånger, ibland redan när du går i förskoleklass. Hälsobesöken är jämnt fördelade under skoltiden och vid varje tillfälle får du göra en allmän hälsokontroll. Du kan också besöka elevhälsan om du behöver undersöka din syn eller hörsel. Du som går i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får göra minst en allmän hälsokontroll.

Förebyggande arbete mot alkohol och droger

I Haparanda vill vi att ungdomstiden ska vara fri från alkohol och att ingen ska prova narkotika. Därför arbetar skola, socialförvaltning och fritid tillsammans för att motverka att du som är ung använder alkohol och droger.

Fältarna

Fältarna är till för att bygga relationer och skapa trygghet för dig som är ungdom i Haparanda. Vi jobbar förebyggande och uppsökande vilket innebär att vi aktivt söker upp ungdomar på skolor, på fritidsgården och ute på gator där många unga rör sig och vuxennärvaron bitvis är låg.

En hälsning från våra fältarbetare (pdf) Pdf, 16.1 MB.

Kontakta oss

Elevhälsan

Lena Tiensuu, skolsköterska grundskolan
Telefonnummer: 0922-260 95
E-post:  lena.tiensuu@haparanda.se

Soile Sandin, skolsköterska grundskolan
Telefonnummer: 0922-261 12
E-post:  soile.sandin@haparanda.se

Jaana Keskitalo, skolsköterska gymnasieskolan
Telefonnummer: 0922-266 31
E-post:  jaana.keskitalo@haparanda.se

Senast uppdaterad: