/

Norrbus

För att stärka skyddet för barn och unga samverkar myndigheterna i norrbotten inom ramen för Norrbus.

Norrbus är ett länsövergripande samarbete kring barn och unga med sammansatta behov. Målet med Norrbus är att ge bättre förutsättningar för att barn och ungdomar ska få samhällets stöd så tidigt som möjligt.

Ibland behöver barn och unga stöd från flera olika håll. Det kan till exempel vara från primärvården, elevhälsan, barn- och ungdomsmottagningen (BUM) och socialtjänsten. För att det ska kunna ske på bästa möjliga sätt samordnar Haparanda stad insatserna tillsammans med föräldrarna så att ett team kan bildas kring barnet.

Vi arbetar enligt en nätverksmodell där syftet är att underlätta tidig samverkan mellan kommunens och regionens verksamheter genom att:

  • samla kunskap runt barnet
  • hjälp ges av rätt aktör
  • hjälpen blir samordnad
  • alla drar åt samma håll
  • insatser och ansvar blir tydliga

Om barnets, den unges behov är sådant att hjälp inte kan ges av kompetens i den egna verksamheten ska personal prata med barnets föräldrar och kalla till ett nätverksmöte där flera kompetenser kan se vad som behöver göras.

På mötet gör vi tillsammans med barnet och föräldrarna en överenskommelse om vad som ska göras och vem som ska göra det. Vi bestämmer också hur uppföljningen ska ske och vem som ska vara samordnare. Denne ansvarar för att samordna insatser och håller kontakt med den unge och föräldrarna.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: