/

Du är här:

Försäkring

Alla barn och elever i kommunala förskolor och skolor är försäkrade vid olycksfall.

Haparanda stad har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven som själv som anmäler skadan.

Försäkringen gäller

  • dygnet runt för skol- och förskolebarn
  • under verksamhetstid för vuxenstuderande

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 10 dec 2019