/

Du är här:

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1 - 6 år. I Haparanda finns sju kommunala förskolor och en fristående förskola.

----------------------------------

Är du intresseras av att placera ditt barn i en avdelning där verksamheten bedrivs på finska och meänkieli?

Läs mer och skicka in din intresseanmälan

----------------------------------

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Våra verksamheter håller normalt öppet från klockan 06.30 till kl 18.30, men öppettiderna kan variera med utgångspunkt från barnens behov. Närsta förskola har kvälls- och helgöppet. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela områdesexpeditionen.

Vem har rätt till plats?

  • Barn som är bosatta i Sverige ska från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov.
  • Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.
  • Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Senast uppdaterad: 14 apr 2020