/

Du är här:

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1 - 6 år. I Haparanda finns sex kommunala förskolor och en fristående förskola.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Våra verksamheter håller normalt öppet från klockan 06.30 till kl 18.30, men öppettiderna kan variera med utgångspunkt från barnens behov. Förskolan Framtiden har kvälls- och helgöppet. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela områdesexpeditionen.

Vem har rätt till plats?

  • Barn som är bosatta i Sverige ska från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov.
  • Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.
  • Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: