/

Du är här:

Elevens förskola

En lekställning på gården vid Elevens förskola.

Foto: Haparanda stad

Elevens förskola ligger i centrala Haparanda. Förskolan har en berikande mångfald av språk.

Vår förskola erbjuder en allsidig verksamhet som utgår från varje barns egna intressen och förutsättningar. Grunden till verksamheten bygger på allas lika värde där vi talar om olikheter som en tillgång. Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera.

Hos oss har vi barn i åldern 1-5 år, men de är ålderindelade i grupper om 1-3 år och 3-5 år. Vi är 15 personer i personalen. Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.

Kontakta oss

Elevens förskola - våra avdelningar

Blåbäret: 070-304 8384
Hallonet: 070-304 6463
Lingonet: 070-304 2478 
Smultronet: 070-304 8861
Åkerbäret: 070-304 8194

Senast uppdaterad: