• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Framtidens förskola

Trehjuling på Grankullens förskolas skolgård.

Foto: Haparanda stad

Framtidens förskola ligger i bostadsområdet Grankullen. Vi arbetar aktivt med barnens lek både inne och ute.

Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. 

Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera. Vi har tillgång till en egen liten skog som ligger i direkt anslutning till förskolan. Riekkola friluftsområde ligger på gångavstånd. Vårt mål är att ge ditt barn en trygg vardag med stimulerande aktiviteter.

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Framtidens förskola har en avdelning som är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov.  

Kontakta oss

Framtidens förskola - våra avdelningar

Lyckan: 072-224 1504
Vänskapen: 070-298 4380
Kunskapen:
070-298 6295
Fantasin:
070-298 1601
Tryggheten: 070-298 5930

Senast uppdaterad: