/

Du är här:

Karungi förskola

Ett barn undersöker en vit blomma med förstoringsglas.

Foto: Haparanda stad

Karungi förskola ligger i byn Karungi, 25 kilometer norr om Haparanda. Närheten till skog och mark ger möjlighet till omväxlande utelekar.

Vår förskola erbjuder en allsidig verksamhet som utgår från varje barns egna intressen och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera.

Hos oss har vi barn i åldern 1-5 år, men de är ålderindelade i grupper om 1-3 år och 3-5 år. Vi är 15 personer i personalen. Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.

Kontakta oss

Karungi förskola - våra avdelningar

Karungi (1-6 år): 072-224 1095
Fritidshem: 070-261 0074

Senast uppdaterad: