Marielunds förskola ligger i utkanten av villaområdet Marielund och har väl anpassade lokaler för yngre barn samt tillgång till en härliga utemiljö.

Vår förskola erbjuder en allsidig verksamhet som utgår från varje barns egna intressen och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera.

Hos oss har vi barn i åldern 1-5 år, men de är ålderindelade i grupper om 1-3 år och 3-5 år. Vi är 15 personer i personalen. Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.

Marielunds förskola - våra avdelningar

Inspirationen: 073-809 8138
Nyfikenheten:
070-285 4173
Upptäckten: 070-333 0466
Fritidshem: 073-808 8857