• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Närsta förskola

Foto: Haparanda stad

Närsta förskola är en förskola belägen i bostadsområdet Närsta med närhet till centrum och lekparker.

-----------------------------------------

Med anledning av coronapandemin kommer Haparanda stad att göra förändringar i förskolans verksamhet. I ett första steg kommer Närsta förskolas barn och personal att inrymmas i Elevens förskola från och med måndag den 6 april.

  • Avdelningarna Regnbågen och Kristallen kommer att slås ihop och vara på avdelningen Lingonet (Elevens förskola) tillsammans med sin ordinarie personal.
  • Avdelningarna Månen och Vintergatan slås ihop och kommer att vara på avdelningen Blåbäret (Elevens förskola) tillsammans med sin ordinarie peronal.

Läs mer om hur Haparanda stad hanterar coronapandemin.

-----------------------------------------

Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. 

Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera. Vi vistas mycket tid ute på vår stora härliga gård, sommar som vinter. Vårt mål är att gebarnen möjlighet att utveckla alla sina intressen och olika kompetenser.

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Närsta förskola har en avdelning som är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov.  

Kontakta oss

Närsta förskola - våra avdelningar

Kristallen: 072-224 1504
Vintergatan: 070-298 4380
Månen:
070-298 6295
Regnbågen:
070-298 1601
Norrskenet: 070-298 5930

Senast uppdaterad: 03 apr 2020