/

Du är här:

Förskoleklass

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år börjar skolplikten. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats i förskoleklass.

Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Förskoleklassen är gratis och barnen går i skolan fem timmar per dag (Skollagen 9 kap.5§länk till annan webbplats). 

I förskoleklassen finns det en plats reserverad på en skola så nära bostaden.

Skolval

Alla föräldrar som har barn som ska börja förskoleklass till hösten får information om att söka skola.  

Läs mer val av skola.

Plats på fritidshem

Barn som går i förskoleklass kan också söka plats på fritidshem.

Läs mer om fritidshem.

Tidigare eller senare skolstart

Du som vårdnadshavare har möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år. På samma sätt har du möjlighet att ansöka om uppskjuten skolplikt, det vill säg att ditt barn börjar skolan senare.

Läs mer om tidigare eller senare skolstart.

Kontakta oss

Haparanda stad

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor. 

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 18 sep 2019