Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Modersmålsundervisning

Finska och meänkieli och flagga

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i det språket. Du som är nyanländ kan få extra stöd för att lära dig svenska.

Språket är nyckeln till förståelse. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Nationella minoritetsspråk

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är elevens dagliga språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Haparanda stad erbjuder också undervisning av nationella minoritetsspråk inom ramen för språkvalet i åk 6-9. Förutsättningen är att det finns elever som begär undervisningen samt att det det finns en lämplig lärare. Respektive rektor beslutar om hur modersmålsundervisningen ska organiseras enligt gällande skollag och förordningar.

Hur går det till?

Du går oftast på modersmålsundervisningen på eftermiddagar efter skoltid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och du får betyg i årskurs 6-9. Modersmålsundervisningen är frivillig. Om eleven vill delta i modersmålsundervisningen måste Vårdnadshavaren skicka in en ansökan.

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett Word, 108.3 kB.

Taggar:

Förskola och skola