Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Norrbus

Bild på ett pussel med en färgad bit

Region Norrbotten och Norrbottens kommuner har gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, NORRBUS – Samverkan kring barn och unga i Norrbotten.

Vad innebär Norrbus?

I östra Norrbotten har kommunerna och regionens verksamheter arbetat fram rutiner för kunna ge rätt stöd och hjälp till våra barn och unga med hjälp av samverkansavtalet.

Nätverksmodell

I samarbetet används en nätverksmodell. Det innebär att den personal som upptäcker ett behov av stöd, utredning eller insatser hos ett barn eller ungdom, ska se till att det tas upp i den egna verksamheten. Frågan ska också lyftas om det finns behov av hjälp och stöd från annan verksamhet än den egna.

Nätverksmöte

Om barnet/ ungdomen kan antas behöva hjälp av en kompetens som finns i en annan verksamhet än den egna, ska personal prata med barnets föräldrar och kalla till ett nätverksmöte där flera kompetenser kan försöka förstå vad som behöver göras.

Överenskommelse

På nätverksmötet görs en överenskommelse tillsammans med barnet/ ungdomen och föräldrarna om vad som ska göras. Överenskommelsen skrivs ned, för att det ska vara tydligt hur, och av vem, stödinsatser ska genomföras. Det planeras även in ett uppföljningsmöte.

Samordnare

Under tiden stödinsatser pågår har barnet/ ungdomen och föräldrarna en särskild person, en samordnare, som håller kontakt med de personer/ kompetenser som finns med i arbetet enligt överenskommelsen. Till samordnaren kan man vända sig med frågor och för att få önskad information.

Information om Norrbus Pdf, 214 kB.

Taggar:

Förskola och skola