/

Du är här:

Marielundsskolan F-6

Den vita skolbyggnaden i Marielund.

Foto: Haparanda stad

Marielundsskolan ligger i utkanten av villaområdet Marielund. I närheten finns en mängd idrottsanläggningar.

Marielundsskolan är inrymd i två separata byggnader, en vit och en röd. I den vita byggnaden går eleverna i åk 4-6 och i den röda byggnaden går eleverna åk F-3. Totalt går cirka 100 elever på skolan.

Läs- och språkinlärning prioriteras högt. Ungefär 80 procent av skolans elever har finska som modersmål. En stor del av eleverna väljer att utveckla sitt modersmål inom ramen för modersmålsundervisning under hela skoltiden.

Inrymd i skolan finns en av kommunens fritidsgårdar som under dagen är en naturlig rastplats för våra elever och på kvällen en samlingsplats för Marielunds ungdomar.

Läs mer om den nya skolstrukturen

Här ser du hur processen ser ut och vad som kommer att hända.   

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: