/

Du är här:

Marielundsskolan F-9

Foto: Haparanda stad

Marielundsskolan ligger i utkanten av villaområdet Marielund. I närheten finns en mängd idrottsanläggningar.

Marielundsskolan är inrymd i två byggnader och har cirka 175 elever. Läs- och språkinlärning prioriteras högt. Ungefär 80 procent av skolans elever har finska som modersmål. En stor del av eleverna väljer att utveckla sitt modersmål inom ramen för modersmålsundervisning under hela skoltiden. 

Inrymd i skolan finns en av kommunens fritidsgårdar som under dagen är en naturlig rastplats för våra elever och på kvällen en samlingsplats för Marielunds ungdomar.             

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 03 dec 2019