/

Du är här:

Montessori Droppen F-6

Skolbyggnad och del av parkering.

Foto: Haparanda stad

Montessoriskolan Droppen är en friskola som bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 6.

Vårt mål är att eleverna ska bli trygga, självständiga och kreativa. Vi vill att de ska känna glädje över att lära och upptäcka och kunna ta mer och mer ansvar för sitt arbete. Därför får eleverna från början lära sig att planera och utvärdera sitt arbete.

Det är viktigt att ha en helhetssyn på barnets tid i skola och på fritis, därför genomsyras skola och fritidshemmet av samma värderingar och förhållningssätt. Det är viktigt för oss vuxna i skolan och på fritis att se barnet så att det känner sig sett och bekräftat varje dag.

Kontakta oss

Besöksadress: Idrottsgatan 16B

Susanna Kunnari, rektor
Telefonnummer: 070-615 1088
E-post: susanna.siira@montessoridroppen.se

Margit Kunnari, assistent
Telefonnummer: 072-577 2540
E-post: margit.kunnari@montessoridroppen.se

Senast uppdaterad: