/

Du är här:

Språkskolan F-9

Barn som läser en uppslagen bok.

Foto: Pexels.com

Hösten 1989 startade Haparanda och Torneå en gemensam grundskola, Språkskolan. Vi har elever från båda länderna.

Språkskolan finns i Haparanda och följer det svenska skolsystemet. Skolan riktar sig till föräldrar och barn som är medvetna om fördelarna av tvåspråkigheten.

Från och med HT 2020 är Språkskolans F-6 placerad på Marielundsskolan. Årskurs 7-9 är placerad på Gränsskolan.

Vi vill att våra elever ska få kunskap om och förståelse för vår gemensamma kultur och historia. Målsättningen är också att ge eleverna ett internationellt synsätt som skapar förståelse och respekt för andra kulturer och befrämjar samarbete, vänskap och fred.

Undervisningen sker i huvudsak på elevernas modersmål. I musik, idrott och slöjd förenas grupperna redan i årskurs 1 och båda språken används. En strävan är att ha många gemensamma aktiviteter utanför klassrummet och då används alltid båda språken. Strävan i grannspråkundervisningen är att eleven utvecklar en aktiv tvåspråkighet och att hen kan, vill och vågar använda språket.

Läs mer om den nya skolstrukturen

Här ser du hur processen ser ut och vad som kommer att hända.   

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: