/

Du är här:

Språkskolan F-9

Foto: Haparanda stad

Hösten 1989 startade Haparanda och Torneå en gemensam grundskola, Språkskolan. Vi har elever från båda länderna.

Språkskolan finns i Haparanda och följer det svenska skolsystemet. Skolan riktar sig till föräldrar och barn som är medvetna om fördelarna av tvåspråkigheten.

Vi vill att våra elever ska få kunskap om och förståelse för vår gemensamma kultur och historia. Målsättningen är också att ge eleverna ett internationellt synsätt som skapar förståelse och respekt för andra kulturer och befrämjar samarbete, vänskap och fred.

Undervisningen sker i huvudsak på elevernas modersmål. I musik, idrott och slöjd förenas grupperna redan i årskurs 1 och båda språken används. En strävan är att ha många gemensamma aktiviteter utanför klassrummet och då används alltid båda språken. Strävan i grannspråkundervisningen är att eleven utvecklar en aktiv tvåspråkighet och att hen kan, vill och vågar använda språket.

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 03 dec 2019