/

Du är här:

Frånvaro i skolan

Varje dag du inte kan vara i skolan på grund av sjukdom eller av någon annan orsak ska en frånvaroanmälan göras.

Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget och skolan ska kontaktas varje dag som du är frånvarande.

Elev över 18 år

Anmäl din frånvaro senast klockan 12.00 via infomentor Länk till annan webbplats. eller genom att ringa telefonnummer 0922-261 64. Är klockan efter 12.00 måste frånvaroanmälan göras via telefon, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.

Elev under 18 år

Vårdnadshavare ska anmäla frånvaron senast klockan 12.00 via infomentor Länk till annan webbplats. eller genom att ringa telefonnummer 0922-261 64. Är klockan efter 12.00 måste frånvaroanmälan göras via telefon, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro.

Sjuk-/frånvaroanmälan del av dag

Elever som går hem del av dag ska ha ett godkännande av mentor eller undervisande lärare. Registrera din frånvaro på expeditionen.

Ledighet

Ledighet från skolarbetet skall begäras i god tid hos mentor. Längre ledighet och ledighet i samband med skollov beviljas endast då det finns särskilda skäl. Elev som beviljats ledighet har på grund av denna inte rätt till extra provtillfälle eller stödundervisning utan skall själv ta ansvar för att läsa in förlorade kursavsnitt. 

Orsak till ansökan om ledighet skall alltid anges på blanketten, som dessutom för omyndig elev skall ha målsmans namnunderskrift.

Sms-avisering när ditt barn har ogiltig frånvaro

Du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 1-9 får ett sms när ditt barn har ogiltig frånvaro. Smset skickas till dig samma dag som den oanmälda frånvaron har registrerats i infomentor. För att sms-tjänsten ska fungera måste du ha ett konto i infomentor.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: