/

Du är här:

Inackorderingsstöd

Du som är folkbokförd i Haparanda kommun och som ska studera i annan kommun, kan beviljas inackorderingsstöd.

Du som är folkbokförd i Haparanda kommun och som studerar i en gymnasieskola i en annan kommun kan få inackorderingstillägg om du inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. 

Vem kan få?

Det går att få tillägget till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att kunna få inackorderingsstöd ska du:

  • vara inskriven i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan
  • vara folkbokförd hos en förälder i kommunen
  • studera på heltid
  • ha inackordering på grund av skolgång på annan studieort
  • ha reseavstånd mellan hemmet (där du är folkbokförd) och skola på mer än 40 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl

När ska ansölan vara inne?

För att du ska få det första månadsbidraget i början av höstterminen, måste ansökan komma in i god tid före terminsstarten. Kom ihåg att ansöka om inackorderingsstöd inför varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du har fått det föregående år.

  • För dig som redan går i gymnasieskolan bör ansökan lämnas in vid vårterminens slut läsåret innan (31 maj).
  • För dig som ska börja gymnasieskolan bör ansökan lämnas så snart du fått besked om antagning (31 juli).

Vid studier på fristående gymnasieskolor söks inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden CSN Länk till annan webbplats..

Ändrade förhållanden

Vid ändrade bostads - eller studieförhållanden måste du meddela detta omedelbart till oss. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: