/

Du är här:

Program och inriktningar

Tornedalsskolan erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Bygg- och anläggningsprogrammet

- El- och energiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Elteknik Dator- och kommunikationsteknik

Handels- och administrationsprogrammet

- Handel och service

Naturvetenskapsprogrammet

- Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

- Samhällsvetenskap

- Beteendevetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 23 jan 2020