/

Du är här:

Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling.

Förebyggande arbete mot mobbning

I Haparanda ska ingen person, som i sitt yrke eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och ungdomar, låta bekvämlighet, okunskap eller feghet vara ett hinder för att se och agera när barn far illa. Skolorna arbetar aktivt för att förebygga mobbning och kränkningar.

Om du eller din kompis blir mobbad, kränkt eller diskriminerad ska du eller din förälder kontakta skolan.

Likabehandling

Varje år gör skolorna i Haparanda en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Likabehandlingsplanen hittar du på din skolas webbplats.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: