/

Du är här:

Norrbottens bästa skola

Vi siktar på att bli Norrbottens bästa skola. Processen berör alla, från elever och föräldrar till lärare och politiker. Här kan du läsa om den satsningen.

I slutet av 2015 beslutade barn- och ungdomsnämnden att sätta igång en process med syftet att förbättra skolan i Haparanda. Målet är att den blir Norrbottens bästa skola.

Huvudsyftet med satsningen är att höja skolresultaten

Norrbottens bästa skola är en satsning där målet är att säkerställa att alla elever, oavsett vilken skola man går på, får förutsättningar att nå kunskapskraven.

Med satsningen Norrbottens bästa skola ska:

  • Alla elever ska ha samma chans att nå kunskapskraven
  • Alla elever ska känna sig trygga och må bra
  • Alla elever kan bli vad de vill

Strategi för att nå målet

I Haparanda kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin absoluta förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och utmana varje individ att vilja utvecklas. Våra barn och elever ska känna höga och positiva förväntningar på sig. Målsättningen är att alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga i samtliga ämnen.

Våra förskolor, skolor och fritidshem ska förbättras genom att sätta fokus på kända framgångsfaktorer som ger resultat. Utgångspunkten ska tas i modern skolforskning. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning, ett gediget kvalitetsarbete, höga förväntningar oavsett elevens/barnets bakgrund och inte minst ett tydligt och professionellt ledarskap i förskolan, skolan och på fritidshemmen.

  • Vi arbetar utifrån ett kollegialt lärande i en delningskultur. Vi lär av varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter och vi inspirerara varandra så att vi ständigt utvecklas i vår professionella roll.
  • Vi kombinerar nya metoder med digital teknik som ökar möjligheterna till en inspirerande och nytänkande undervisning.
  • Vi arrangerar varje år ett antal tillfällen till möten och utbyte för våra pedagoger. Här lyfter vi och sprider goda exempel.
  • Vi ställer höga förväntningar på att nivåer; från politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och elever.

Engagerade föräldrar

Vi uppmuntrar föräldrar att ta en aktiv del i barnens skolarbete och samtidigt respektera lärarens professionalism och yrkeskunnande.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: