/

Du är här:

Ny skolstruktur

Ett arbete pågår med att ta fram en ny skolstruktur i Haparanda. Här ser du hur processen ser ut och vad som kommer att hända.

Varför behövs en ny skolstruktur?

Den nya skolstrukturen främjar en ökad likvärdighet. Syftet med den nya skolstrukturen är att skapa förutsättningar för en pedagogiskt effektiv och mer likvärdig skola. Målet är att skolorna ska ha tillgång till rätt utbildad personal och att personalen ska ha möjlighet att samverka med kollegor både inom och mellan sina kompetensområden. Alla elever ska ges möjlighet att nå sina mål i en bra lärmiljö.

Förändring av skolstukturen utgår ifrån tre huvudutgångspunkter:

Elevresultat

 • Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att en elev ska lyckas i skolan är kunniga och behöriga lärare.

Behörighet, rekrytering

 • Stor skillnad i behörighet mellan skolor.
 • Stora svårigheter att rekrytera legitimerade lärare.
 • Stora pensionsavgångar.
 • Mindre enheter är mer sårbara.

Elevutveckling

 • Barnkullarna minskar (det föds i genomsnitt mellan 70 – 80 barn per år).

Framtidens skola

Idag har kommunen har 7 kommunala grundskolor med cirka 1 100 elever. Den nya skolstrukturen innebär att Haparanda i framtiden kommer att ha:

 • en högstadieskola
 • två F-6 skolor i centralorten
 • tre F-6 skolor i byarna

Åtgärder och tidplan

Bild: egen produktion

Augusti 2020

 • Sammanhållet högstadium i Gränsskolans lokaler. Gränsskolans 7-9 blir kvar. In flyttar Marielundsskolan 7-9 och Språkskolan 7-9.
 • Språkskolans F-6 flyttar till Marielundsskolans lokaler.
 • Marielund F-6 blir kvar i Marielund.
 • Gränsskolans F-6 och Grankullens F-6 flyttar till kvarteret Eden (nuvarande Språkskolan).

Språkskolan kommer att fungera som ett parallellt spår till övrig verksamhet och behåller således sina stadgar, klasser, timplan och antagning genom ansökan.

Vintern 2021

Under utredning

 • Särskolan eventuella uppdelning stadievist.
 • Kulturskolans framtida lokaler.

Arbetets gång

 • Projektering av tillbyggnad till skolbyggnaden med ny matsal och tillagningskök i kvarteret Eden färdigställdes i slutet på november 2019 och slutdatum för upphandlingen sattes till den 24 januari 2020.
 • Projektering av en ny matsal med tillagningskök placerad mellan Gränsskolan och Tornedalsskolan beräknas vara färdigställd under vintern 2020/21..

Flytten

Flytten startar direkt efter skolavslutningen och beräknas vara genomförd senast den 7 augusti 2020. Processen ser ut som följer:

 1. Skolorna fördelar klassrum och arbetsrum på planritning.
 2. I samband med skolavslutningen packar lärare och elever material i flyttkartonger och märker dessa tydligt.
 3. Under sommaren kommer en arbetsgrupp metodiskt att flytta allt material mellan de olika skolorna enligt planritningarna.
 4. Vid skolstart packar lärare och elever upp material i det nya klassrummet.

Information till vårdnadshavare

Löpande information till vårdnadshavare om den nya skolstrukturen skickas ut av respektive rektor/intendent/mentor via lärplattformen Infomentor.

Presentation av några av våra grundskolor

Aspstrandens skola

Marielundsskolan och Språkskolan

Gränsskolan

Ny ledningsorganisation från och med HT 2020

F-6 Marielund och Språkskolan
Rektor Seija Fjellvind
Intendent Marcus Roininen

Aspstrandens skola, Elevens och Grankullens förskolor
Rektor Jarko Tuisku
Biträdande rektor (vakant)

Nikkala, Seskarö och Karungi skolor och förskolor samt Marielunds förskola och Familjecentralen
Rektor Anders Resin
Biträdande rektor Niklas Waltari (med särskild ansvar för förskolorna)
Intendent Jan Lindgren

Haparanda stads gemensamma högstadium och kulturskolan
Rektor Johannes Greiser
Biträdande rektor Jonas Rehnmark
Intendent Kristina Kvist

Tornedalsskolan
Rektor Peter Marin
Intendent Sanna Keränen

Särskolan och Elevhälsan
Rektor Lena Keisu-Gard

Senast uppdaterad: