• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Skolskjuts och busskort

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som går i grundskolan, grund­särskolan eller gymnasiesärskolan. Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till elevresor.

Du kan få skolskjuts på grund av olika anledningar. Det kan till exempel handla om färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar prövas individuellt. 

För att ha rätt till skolskjuts på grund av färdvägens längd ska avståndet mellan hemmet och skolan vara:

  • Förskoleklass och årskurs 1-9, mer än 3 kilometer.
  • Elevresor i gymnasieskolan, mer än 6 kilometer.

Haparanda stad ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Varje elev får ett busskort som eleven är ansvarig för. Om du bor på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik så kan det vara aktuellt med skol­skjuts i mindre bussar, taxibilar eller färdtjänstfordon.

Kontakta oss

Skolskjutsansvariga

Jan Lindgren, intendent  
Telefonnummer: 0922-263 73
E-post:  jan.lindgren@haparanda.se

Marcus Roininen, intendent  
Telefonnummer: 0922-262 05
E-post:  marcus.roininen@haparanda.se

Senast uppdaterad: