/

Du är här:

Val av skola

När ditt barn ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen i sin nuvarande skola måste du göra ett aktivt val. 

Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år. I början av året får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som:

  • ska börja förskoleklass
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola
  • kommer att flytta till Haparanda kommun

Fritt skolval

Det finns alltid plats för ditt barn i den skola som ligger närmast din bostad. Det fria skolvalet innebär dock att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Observera att barnet inte är garanterad plats på den skola du väljer. Platserna kan vara upptagna av de barn som bor nära skolan och som alltid har företräde.

Lägg märke till att skolskjuts generellt sett inte utgår till andra skolor än den skola som barnet tillhör.

Så här gör du

Ansök via E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansök via blankett (pdf) Pdf, 39.6 kB.

Skicka tillbaka ifylld blankett till:
Haparanda stad
Anna Maria Brännström
953 85 HAPARANDA

Antagningsbesked

När ansökningsperiod är slut så görs antagning till förskoleklassen i barn- och ungdomsförvaltningen. Det är viktigt att ni skickar in ansökan under ansökningsperioden. Om ansökan kommer in för sent eller inte skickas in alls kommer sker placering vid en skola som ligger så nära hemmet som möjligt.

Beslutet skickas hem med post och når vårdnadshavare i början av våren.

Modersmål

Har du barn med annat modersmål än svenska kan du ansöka om modersmålsundervisning.

Läs mer om modersmålsundervisning i Haparanda stad.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: