/

Du är här:

Vuxenutbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Du kan läsa enstaka ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. Du som saknar betyg från gymnasiet kan läsa till en gymnasieexamen. Du kan också komplettera med ämne för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Studierformerna varierar. Vi erbjuder lärarledd undervisning, distansundervisning och självstudier med varierande grad av handledning. Kontakta gärna studievägledaren och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Om utbildningarna

Grundläggande utbildning

Grundläggande ämnen är till exempel svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Utbildningen motsvarar de kunskap som nås i grundskolan.

Gymnasial utbildning

Kurser på gymnasial nivå motsvarar utbildning i gymnasieskolan.

Yrkesvux

Gymnasiekurser med yrkesinriktning. Dessa kan sökas som enstaka kurser eller som kompletta yrkespaket.

Vi vill ha din ansökan för utbildning på grundläggande och gymnasial nivå 2023 senast den 12 maj för studier kommande hösttermin och den 10 november för kommande vårtermin för studier som bedrivs på plats på Tornedalsskolan.

Studier på distans

Distansstudier sker i samverkan med en extern utbildningsanordnare, NTI Skolan. Du hittar mer information deras hemsida: https://www.nti.se/ Länk till annan webbplats..

Ansökning sker via studie- och yrkesvägledaren på Komvux Haparanda.
Se kontaktinformation längst ner på sidan.

Datumen för ansökning till distansstudier 2023:

  • Start 9/1 2023 (Sök senast 16/12 – 2022)
  • Start 20/3 2023 (Sök senast 10/2 – 2023)
  • Start 24/4 2023 (Sök senast 31/3 - 2023)
  • Start 8/5 2023 (Sök senast 7/4 – 2023)
  • Start 28/8 2023 (Sök senast 4/8 – 2023)
  • Start 2/10 2023 (Sök senast 4/9 – 2023)
  • Start 6/11 2023 (Sök senast 3/10 – 2023)

För att börja studera på komvux behöver du vara med på en informationsträff om hur det fungerar att läsa vis oss och NTI. Varje månad finns det möjlighet att delta. Informationen tar cirka 1 timme.

Du kan inte påbörja studierna på komvux förrän du har deltagit vid ett informationstillfälle. Om du har haft uppehåll 2 år behöver du delta på nytt.

Datum och tid för informationsträffar 2023

Januari 12/1 – klockan 16.00
Januari 26/1 – Klockan 16.00
Februari 16/2 – Klockan 16:00
Februari 2/2 – Klockan 16.00
Mars 16/3 – klockan 16.00
Mars 30/3 – klockan 16.00
April 20/4 – klockan 16.00
April 13/4 – klockan 16.00
Maj 25/5 – klockan 16.00
Maj 11/5 – klockan 16.00
Juni 15/6 – klockan 16.00
Augusti 7/8 – klockan 16.00
September 7/9 – klockan 16.00
Oktober 18/10 – klockan 16.00
November 9/11 – klockan 16.00
December 7/12 – klockan 16.00

Mot slutet av vårterminen 2023 kommer de fler datum för höstterminen 2023.
Anmälan sker till madelen.ollinen@haparanda.se

Efter sista ansökningsdag behandlar vi din ansökan.

1. Behörighet
Vi kontrollerar att du är behörig till de kurser eller utbildningar som du har sökt.

2. Förkunskaper
I samband med att du skickar in ansökan eller mejlar in ansökan, bifoga även betyg från tidigare skolgång.
Utifrån de betyg och intyg som du har skickat in samt tidigare studieresultat bedömer vi om du har förkunskaper för de kurser och utbildningar som du har sökt.

3. Urval
Om det finns fler sökande än antalet platser gör vi ett urval bland de sökande.

4. Besked om antagning
Besked om du har blivit antagen eller inte skickar vi till den e-post som du har angett i ansökan. Om du har blivit antagen får du också uppgift om när utbildningen börjar och på vilket sätt du ska tacka ja eller nej till din plats.

Som vuxenstuderande kan man kombinera studier med arbete, och det finns möjligheter att erhålla bidrag och lån från Centrala studiestödsnämnden.

Kostar det att studera?
Studier på kommunal vuxenutbildning är gratis, men du får räkna med att själv betala för böcker och annat undervisningsmaterial.

Kan jag söka studiemedel?
Du kan söka studiemedel för studier på grundskolenivå och gymnasienivå från och med höstterminen det år du fyller 20 år och du måste studera på minst 50 procent av heltid.

Studiemedel består av lån och bidrag, lånen måste du betala tillbaka.

Hur söker jag studiemedel?
Studiemedel ansöker du om på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats.. Ange Tornedalsskolan, Haparanda som skola.

Kan jag studera och fortsätta få försörjningsstöd?
Nej, oftast inte. När man börjar studera räknas man inte längre som arbetssökande, och därmed har man inte längre rätt att få ersättning som sådan. För att få veta vad som gäller för just din situation, så är det viktigt att kontakta handläggare på Socialkontoret och på Arbetsförmedlingen innan studierna påbörjas.

Kontakta oss

Komvux och sfi

Madelen Ollinen, studie- och yrkesvägledare 
E-post: madelen.ollinen@haparanda.se
Telefonnummer: 0922-262 85

Senast uppdaterad: