/

Du är här:

Vuxenutbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Du kan läsa enstaka ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. Du som saknar betyg från gymnasiet kan läsa till en gymnasieexamen. Du kan också komplettera med ämne för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Studierformerna varierar. Vi erbjuder lärarledd undervisning, distansundervisning och självstudier med varierande grad av handledning. Kontakta gärna studievägledaren och gör en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med ditt studiemål.

Om utbildningarna

Grundläggande utbildning

Grundläggande ämnen är till exempel svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. Utbildningen motsvarar de kunskap som nås i grundskolan.

Gymnasial utbildning

Kurser på gymnasial nivå motsvarar utbildning i gymnasieskolan.

Yrkesvux

Gymnasiekurser med yrkesinriktning. Dessa kan sökas som enstaka kurser eller som kompletta yrkespaket.

Vi vill ha din ansökan för utbildning på grundläggande och gymnasial nivå senast den 15 maj för studier kommande hösttermin och den 15 november för kommande vårtermin för studier som bedrivs på plats på Tornedalsskolan.

Studier på distans

Distansstudier sker i samverkan med en extern utbildningsanordnare, NTI Skolan. Du hittar mer information deras hemsida: https://www.nti.se/länk till annan webbplats.

Observera att ansökan sker via Komvux Haparanda.

Datumen för ansökning till distansstudier:

  • Start 17 feb (sök senast 10 jan)
  • Start 23 mar (sök senast 14 feb)
  • Start 27 apr (sök senast 20 mar)
  • Start 1 juni (sök senast 24 apr)
  • Start 10 aug (sök senast 29 maj)
  • Start 14 sep (sök senast 7 aug)
  • Start 19 okt (sök senast 11 sep)
  • Start 23 nov (sök senast 16 okt)

Efter sista ansökningsdag behandlar vi din ansökan.

1. Behörighet
Vi kontrollerar att du är behörig till de kurser eller utbildningar som du har sökt.

2. Förkunskaper
Utifrån de betyg och intyg som du har skickat in samt tidigare studieresultat bedömer vi om du har förkunskaper för de kurser och utbildningar som du har sökt.

3. Urval
Om det finns fler sökande än antalet platser gör vi ett urval bland de sökande.

4. Besked om antagning
Besked om du har blivit antagen eller inte skickar vi till den e-post som du har angett i ansökan. Om du har blivit antagen får du också uppgift om när utbildningen börjar och på vilket sätt du ska tacka ja eller nej till din plats.

Som vuxenstuderande kan man kombinera studier med arbete, och det finns möjligheter att erhålla bidrag och lån från Centrala studiestödsnämnden.

Kostar det att studera?
Studier på kommunal vuxenutbildning är gratis, men du får räkna med att själv betala för böcker och annat undervisningsmaterial.

Kan jag söka studiemedel?
Du kan söka studiemedel för studier på grundskolenivå och gymnasienivå från och med höstterminen det år du fyller 20 år och du måste studera på minst 50 procent av heltid.

Studiemedel består av lån och bidrag, lånen måste du betala tillbaka.

Hur söker jag studiemedel?
Studiemedel ansöker du om på CSN:s hemsidalänk till annan webbplats. Ange Tornedalsskolan, Haparanda som skola.

Kan jag studera och fortsätta få försörjningsstöd?
Nej, oftast inte. När man börjar studera räknas man inte längre som arbetssökande, och därmed har man inte längre rätt att få ersättning som sådan. För att få veta vad som gäller för just din situation, så är det viktigt att kontakta handläggare på Socialkontoret och på Arbetsförmedlingen innan studierna påbörjas.

Kontakta oss

Komvux och sfi

Kia Ahola Törmänen, Studie- och yrkesvägledare, VUX
Telefonnummer: 0922-262 85
E-post: kia.ahola-tormanen@haparanda.se 

Senast uppdaterad: 14 jan 2020