/

Du är här:

Förskoleklass

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år börjar skolplikten. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats i förskoleklass.

Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Förskoleklassen är gratis och barnen går i skolan fem timmar per dag (Skollagen 9 kap.5§ Länk till annan webbplats.). 

I förskoleklassen finns det en plats reserverad på en skola så nära bostaden.

Ansökan

Det är obligatoriskt för alla sexåringar att gå i förskoleklass. Om ditt barn fyller sex år under 2024 ska du ansöka om en plats i förskoleklass för höstterminen.

Ansök via E-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansök via blankett (pdf) Pdf, 232.2 kB.

Hakulomake esikoulu (pdf) Pdf, 232 kB.

Ifylld blankett skickas till:
Haparanda stad
Anna Maria Brännström
953 85 HAPARANDA

Till dig som har barn som ska börja i förskoleklass (pdf) Pdf, 379.7 kB.

Sinulle, jonka lapsi aloittaa esikoululuokan (pdf) Pdf, 366.4 kB.

Skolval

Alla föräldrar som har barn som ska börja förskoleklass till hösten får information om att söka skola.  

Läs mer val av skola.

Du kan också läsa mer om varje verksamhet under flikarna nedan.

Välkommen till förskoleklassen på Aspstrandens skola.

Med goda förbindelser, cykelvägar, närhet till såväl bibliotek, simhall, idrottsanläggningar och stranden med flera är Aspstrandens skola en skola mitt i staden. Aspstrandens skola är en F-6 skola med ca 260 elever, fördelade på 14 klasser. Skolan har genomgått en helrenovering invändigt under 2020 och alla klassrum har fått nya möbler innan skolan öppnade i augusti 2020. I januari 2021 öppnade dessutom skolans nybyggda skolrestaurang. Skolan omringas av en skolgård som bjuder till en varierad rastverksamhet.

Aspstrandens skolas värdegrund är, att vi möter varandra med respekt, att alla ska trivas, alla har samma värde och att varje elev ska känna sig trygg i skolan. Vi utgår ifrån vår värdegrund när vi sätter våra mål, och de visar riktningen. Vi ser hela verksamheten som en helhet och vår värdegrund går som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, från förskoleklass till åk 6 och i fritidshemmet.

Välkommen till förskoleklassen på Karungi skola.

Karungi ligger 25 km norr om Haparanda. Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse och strävar efter att göra arbetsmiljön trygg med bra möjligheter till Studiero. Arbetet för att göra skolmiljön trygg och utvecklande en annan central målsättning i pedagogernas arbete.

Skolan har nära till skogen där vi har utflykter med aktiviteter som bärplockning, skidåkning, grillning, kojbygge och läran om naturen, det finns också hockeyplan och fotbollsplan på skolgården så möjligheterna för aktivitet åt alla är riktigt bra. Vi har även nära till älven. Förskoleklassen finns i skolan som just nu har 75 elever från förskoleklass till åk 6. Fritidshemmet är även det i samma byggnad som skolan. Skolan är mjölk- och äggfri.

Välkommen till förskoleklassen i Nikkala.

Nikkala skola ligger 12 km söder om Haparanda med närhet till skog och skärgård. Förskoleklassens verksamhet finns i samma byggnad som förskola, fritids och åk 1–6. I samma byggnad som förskoleklass finns även fritidshemmet som har hand om eftermiddagsverksamhet. Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse och strävar efter att göra arbetsmiljön trygg med bra möjligheter till studiero.

På skolgården finns ytor för olika bollspel och en fotbollsplan i grus samt andra anpassade lek ytor som inbjuder till aktivitet. I nära anslutning till skolan finns också nyligen iordningställd crossbana för cykel. Närheten till skog och hav försöker vi nyttja i verksamheten under alla årstider för utflykter och aktiviteter av olika slag.

Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse och strävar efter att göra arbetsmiljön trygg och harmonisk. Personalen som arbetar på skolan arbetar nära tillsammans för att ge eleverna möjlighet till god måluppfyllelse.

Välkommen till förskoleklassen på Seskarö.

Seskarö skola är en liten skola med 32 barn som ligger på idylliska Seskarö i Haparandas skärgård med närhet till skog och vatten. Förskoleklassen finns på skolan där gammal klassisk skolmiljö förenas med modernt tänkande och pedagogisk utveckling. I samma byggnad som förskoleklass finns även fritidshemmet som har hand om eftermiddagsverksamheten. Hela skolans personalgrupp arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse och strävar efter att göra arbetsmiljön trygg med bra möjligheter till studiero. Arbetet för att göra skolmiljön trygg och utvecklande en annan central målsättning i pedagogernas arbete.

På skolgården finns ytor för olika bollspel och en fotbollsplan i grus samt andra lekytor av gräs. I anslutning till skolan finns också Seskarös idrottsplats. Närheten till skog och hav försöker vi nyttja i verksamheten under alla årstider.

Välkommen till förskoleklassen på Språkskolan och Marielundsskolan.

Från och med höstterminen 2020 är Språkskolans F-6 och Marielundsskolans F-6 en gemensam skola där ditt barn kan gå antingen den traditionella svenska skolan, Marielundsskolan, eller Språkskolan som är en gemensam grundskola för Haparanda och Torneå.

Din skola där två länder, två städer, flera språk och kulturer samlas i en lugn miljö

Skolan är nyrenoverad och ligger i utkanten av villaområdet Marielund som erbjuder närhet till naturen, grönområden och idrottsanläggningen Gränsvallen. Skolan har sammanlagd 334 elever och 216 av dessa går i Språkskolans 1–6. Skolan har en gemensam förskoleklass som har i år 28 elever samt ett gemensamt fritidshem.

Läs- och språkinlärning i fokus

Skolan prioriterar läs- och språkinlärning högt och har som ett mål att alla elever lär sig att läsa senast under årskurs 1. Skolan kan erbjuda en verksamhet med välutbildade pedagoger som arbetar för att göra vår skola och alla lärandesituationer tillgängliga för alla.

Språkskolan – en gemensam skola för Haparanda och Torneå

Språkskolan startade sin verksamhet hösten 1989 och är en skola som följer svensk läroplan, men där undervisning och kommunikation sker på svenska och på finska. Skolan riktar sig till föräldrar och barn som är medvetna om fördelarna av tvåspråkigheten och grannspråket är ett obligatoriskt ämne i skolan. Språkskolan fokuserar på livet, språk och kultur i Tornedalen och skolans mål är att eleverna blir aktivt tvåspråkiga och får lokalt och globalt tänkande. Språkskolan har i varje årskurs en svenskspråkig och finskspråkig grupp och nuförtiden kan även barn som bor i Haparanda och har modersmål finska söka till skolans finskspråkiga grupper och få läsinlärning på finska samt möjligheten att utveckla sitt modersmål under hela skoltiden. Språkskolan är en F-9 skola och skolans elever i årskurser 7-9 fortsätter som egen linje i högstadiet som är beläget i centrala stan.

Plats på fritidshem

Barn som går i förskoleklass kan också söka plats på fritidshem.

Läs mer om fritidshem.

Tidigare eller senare skolstart

Du som vårdnadshavare har möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år. På samma sätt har du möjlighet att ansöka om uppskjuten skolplikt, det vill säg att ditt barn börjar skolan senare.

Läs mer om tidigare eller senare skolstart.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: