/

Du är här:

Bildarkiv

I Haparanda stads bildarkiv kan du söka äldre fotografier från Haparanda med omgivningar.

Bilderna omfattar ca 60 år i Haparandas historia – 1910-tal till och med 1960-tal. I databasen finns fotografier med motiv som till exempel stadsmiljöer, människor, skolor, sport och mycket mer.

Använd fritt men ange bildkälla. Du kan skriva ut eller spara ner bilderna direkt ifrån bildarkivet om du så önskar. De får användas fritt förutsatt att du vid publicering anger "Bildkälla: Haparanda stads bildarkiv".

Senast uppdaterad: 26 nov 2019