• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
  Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Bli en utmärkt förening

Utmärkt Förening är ett stöd för föreningar i deras arbete med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.

Vilka är era största utmaningar?

Hur kan ni lösa dem?

Vad har andra gjort?

Hur blir vi attraktivare?

Vare sig ni vill jobba med att utveckla ledarskapet, hitta fler engagerade som kan hjälpa till i föreningen eller arbeta för att bli en mer inkluderande förening så är ett bra första steg att gå utbildningen "Utmärkt förening". Konceptet är ett samarbete mellan Haparanda stad och RF-SISU Norrbotten.

Arbetet börjar med att föreningens nuläge och status bedöms. Då tittar vi tillsammans på bland annat föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Att vara med i Utmärkt förening är helt gratis för föreningen, men ni måste själva satsa av er egen tid.

Utbildningen består av två block:

Utbildningsblock del ett

Tid: 1 timme

 • En snabb analys av nuläget i föreningen.
 • Vi tittar på olika delar i föreningen, till exempel organisation, information, inkludering, resurser och utmaningar.

Målgrupp: Minst tre olika personer (gärna fler) med olika roller i föreningen, till exempel styrelse, tränare, förälder eller aktiv.

Tid: 3,5 timmar

 • Föreningens behov får styra både innehållet och formerna för hur det ska göras.
 • Det kan vara kunskapshöjande föreläsningar, work shop, processarbete eller diskussioner.

Tid: 4 timmar

 • Utbildningen innehåller konkreta tips kring ledarskap och träning, tillgång till en idrottsövergripande övningsbank och diskussioner om dig och ditt sammanhang inom idrotten.

Målgrupp: Tränare, hjälptränare och blivande tränare.

Tid: 4 timmar

 • En bra utbildning som ger en inblick i allt från idrottens gemensamma mål till administration.
 • En föreningsledare är en förtroendevald i en styrelse, del av en arbetsgrupp eller annan person som hjälper föreningen i dess utveckling.

Målgrupp: Styrelse, arbetsgrupper, kommittéer och sektionsledare.

Utbildningsblock del två

Tid: 1,5 timmar

 • Du får information om antidoping och kosttillskott, samt idrottens regelverk.
 • Hur ser vårt samhälle ut idag? Vad är doping inom idrotten och vilka risker finns det med att äta kosttillskott?

Målgrupp: Aktiva, ledare och föräldrar.

Tid: 1 timme

 • Grundläggande kunskap om psykisk hälsa, ohälsa och suicid för ledare som möter barn och unga på fritiden.
 • Du får lära dig mer om att stärka den psykiska hälsan och att vara trygg i mötet med barn och unga som mår dåligt psykiskt. Att våga fråga. Att lyssna. Att hitta rätt stöd när det behövs.

Målgrupp: Vuxna som har en roll i en träningsgrupp.

Tid: 2 timmar

 • Föreläsning med workshop för att öka medvetenhet om de normer, privilegier och begränsningar som finns i idrotten. Normer som påverkar vilka som känner sig välkomna till och inkluderade i idrottsföreningen.

Målgrupp: Ledare, föräldrar, styrelse samt även aktiva från 12 år.

Tid: 2 timmar

 • Föreläsning med workshop om trygga idrottsmiljöer, samt ungas delaktighet och inflytande.
 • En trygg idrott är en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Målgrupp: Ledare och styrelse.

Ta kontakt med oss så startar vi utvecklingsresan och gör din förening starkare - tillsammans.

Kontakta oss

Föreningsliv, kultur och fritid

Daniel Fälldin, tf kultur- och fritidschef
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: daniel.falldin@haparanda.se

Eeva Skybäck, fritidsutvecklare
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: eeva.skyback@haparanda.se

Senast uppdaterad: