• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Boka lokaler

Föreningar, privatpersoner och företag kan boka lokaler genom vår webbtjänst Timmi. 

För aktiviteter fordras närvaro av minst en vuxen ledare (18 år eller äldre) som är ansvarig för både verksamhet och bokning.

Se lediga tider under respektive flik.

Kontakta oss

Lokalbokningen

För återkommande tider i våra lokaler och anläggningar, kontakta oss.

Jan-Erik Liikamaa, bokningsansvarig  
Telefonnummer: 0922-264 23
E-post:  jan-erik.liikamaa@haparanda.se

Senast uppdaterad: