• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Boka lokaler

Föreningar, privatpersoner och företag kan boka lokaler genom vår webbtjänst Timmi. 

För aktiviteter fordras närvaro av minst en vuxen ledare (18 år eller äldre) som är ansvarig för både verksamhet och bokning.

Se lediga tider under respektive flik.

Simhallen är för närvarande stängd

Kontakta oss

Lokalbokningen

För återkommande tider i våra lokaler och anläggningar, kontakta oss.

Jan-Erik Liikamaa, bokningsansvarig  
Telefonnummer: 0922-264 23
E-post:  jan-erik.liikamaa@haparanda.se

Senast uppdaterad: