Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Lotteritillstånd

För att sälja lotter krävs ett lotteritillstånd. Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd att sälja lotter inom Haparanda kommun.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen Länk till annan webbplats. för.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En förenings lotterier kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Läs om prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.

Till registreringen ska bifogas ett styrelsebeslut som visar att föreningen tänker ansöka eller ordna ett lotteri och att intäkten behövs för verksamheten. Ni behöver även skicka in föreningens stadgar och föreningens senaste verksamhetsberättelse. Föreningen kommer att lämplighetsprövas ekonomiskt och viss kontroll av styrelsens kommer göras. Ni ska även utse en person som är ansvarig för lotteriet och skicka in personuppgifter.

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:

Haparanda stad
953 85 Haparanda

Märk kuvertet: "Lotteritillstånd".

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp (lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp) eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Detta gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Fritid och kultur