/

Bandyplan

En tom bandyplan en solig och kall vinterdag.

Foto: Haparanda stad

Bandyplanen är en konstfrusen isbana på Gränsvallens sportfält. Den är öppen för allmänhetens åkning vid särskilda tider.

Bandyplanen är en konstfrusen isbana som är i drift vintertid. Anläggningen har belysning och har läktare under tak. Omklädningsrum och toaletter finns i direkt anslutning till bandyplanen.

Vintersäsongen 2023 börjar från och med den 1 december – om de yttre förutsättningarna tillåter. Det måste vara minusgrader för att vi ska starta uppspolningen av bandyplanen.

Kontakta oss

Gränsvallen

Besöksadress: Marielundsvägen 5, Haparanda
Telefonnummer: 0922-268 78
E-post: gransvallen@haparanda.se

Senast uppdaterad: