• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Ishallen Kuben

Barn och vuxna skrinnar på isen i ishallen med läktarna i bakgrunden.

Foto: Haparanda stad

Ishallen ligger på Gränsvallens sportfält. Den är öppen för allmänhetens åkning vid särskilda tider.

Kuben är en ishall med läktare, café och omklädningsrum. Totalt rymmer hallen 600 åskådare. Isytan har full matchstorlek.

Under vinterhalvåret är alla välkomna att nyttja ishallen på tiden för allmänhetens åkning. I systemet Timmi ser du när ishallen är öppen för allmänhetens åkning. Länk till annan webbplats.

På dagtid används anläggningen oftast till skolidrott.

Vintersäsongen 2022/23 är slut.

Kontakta oss

Ishallen Kuben

Besöksadress: Marielundsvägen 5, Haparanda
Telefonnummer: 0922-268 78
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: