/

Haparandas nya anläggning med sim- och sporthall

Front över nya badhuset

Illustration över hur exteriören på den nya sim- och sporthallen kommer att se ut.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2023 om byggande av en ny simhall med idrottshallar i centrala Haparanda.​ Satsningen är historisk och den totala investeringen ligger på 250 miljoner kronor.

Den nya sim- och sportanläggningen byggs intill den befintliga Aspenhallen på Västra Esplanaden 25. Byggstarten sker i juni 2023 och entreprenaden utförs av företaget Peab. Byggnaden ska vara färdig för ibruktagande december 2025.

  • Två bassänger
  • 25 meter och 9 meter
  • Hopptorn
  • Svikt
  • Startpallar
  • Bassänger för 87 personer
  • Tävlingsgodkänd för lokala tävlingar

Tre idrottshallar

  • Cirka 2480 m2
  • Läktare 150 personer
  • Byggd för tävling och skolundervisning

Information ny simhall och sporthallar (pdf) Pdf, 577.9 kB.

Uuden uimahallin ja urheiluhallin tiedot (pdf) Pdf, 580.4 kB.

Hur kommer arbetet att märkas av i närområdet?

Mer lastbilar i området än normalt och ljud från området. Det kan damma från arbetsplatsen då grävningsarbeten pågår.

Påverkar arbetet trafiken på gatorna i området?

Trafiken ska inte hindras, dock kommer fotgängare och cyklister få ta omvägar runt området där det normalt gått att gena.

Vad händer med den gamla simhallen/idrottsanläggningen ?

Det finns ännu inget beslut om vad som ska hända med den. Förslaget har varit att denna ska rivas då den nya anläggningen ersätter dagens idrottshus.

Presentation ny simhall- och sporthallar (pdf) Pdf, 2.7 MB.

Området under byggtiden

Kartbild över byggområde

Delar ur steg 1 i projektet. Illustration: Haparanda stad

Karta över byggområde

Överblick arbetsplatsområde. Illustration: Haparanda stad

Överblick vägdragning under byggtid

Trafiklösningar under byggtiden. Illustration: Haparanda stad

Senast uppdaterad: