/

Du är här:

Kultur 52

Kultur 52 är en satsning som innebär att vi arbetar med ett brett och varierande utbud av aktiviteter för seniorer på våra äldreboenden.

Med Kultur 52 lägger vi fokus på äldreomsorgens verksamheter. Syftet är att utveckla och inspirera varandra med kulturella aktiviteter i olika former.

I samarbete med andra aktörer erbjuder vi ett program med upplevelser och aktiviteter i olika former till alla seniorer på våra boenden. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande.

Kultur 52 är en samverkan mellan kultur- och fritidsenheten och socialförvaltningen. Namnet Kultur 52 åsyftar det faktum att det varje vecka under året planeras in någon form av kulturaktivitet riktat till våra seniorer.

Senast uppdaterad: