• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
  Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Kulturskolan

På Kulturskolan i Haparanda erbjuder vi ett stort utbud av kurser för barn och ungdomar. Här kan du skapa i bild, dansa, sjunga och spela ett instrument.

Du kan anmäla dig till vår verksamhet under hela läsåret och när lediga platser finns tar vi in elever löpande från kön, men vi ser gärna att du anmäler dig senast den siste maj inför nästa läsår.

Anmälan är bindande och du blir kontaktad av respektive lärare när du blir erbjuden plats. Då får du reda på vilka tider och dagar som gäller. När du fått en plats på Kulturskolan har du kvar den till du säger upp den.

Kulturskolans kösystem

Du placeras i kö utifrån anmälningsdatum och du kan anmäla dig från och med den 1 maj. Lägsta ålder för respektive kurs är:

 • Musik, 9 år
 • Teater, 9 år
 • Bild, 6 år
 • Keramik, 6 år
 • Dans, 4 år
 • Körsång, 6 år

Inför skolstarten på hösten sker platstilldelning för nya elever till Kulturskolans verksamhet. Söker man till Kulturskolan under pågående termin så är det inte säkert att man får börja genast. 

 • Alla som söker på följande instrument bereds plats utan att stå i kö: blåsinstrument, fiol, dragspel, bas och sång.
 • Sökande till följande instrument kan eventuellt ställas i kö: gitarr, piano, keyboard och trummor.
 • Även verksamheterna dans, bild och teater plockar in nya elever från kösystem.

Musik

Upplev känslan när du fyller ett rum med vackra toner! På Kulturskolans kurser i musik får du verktyg för att kunna berätta sådant som inte kan sägas med ord. Inom musiken är målsättningen att alla elever ska få spela sitt instrument minst 20 min/vecka. Det kan ske enskilt eller i grupp. Utöver enskild undervisning har vi även orkesterverksamhet.

Dans

Utveckla ditt rörelsespråk och upplev rörelseglädjen! På Kulturskolans kurser i dans får du öva upp dina danstekniska färdigheter och utveckla känslan för musik och rytm. Dansundervisningen bedrivis på eftermiddags- och kvällstid för barn i olika åldrar. Undervisningen bedrivs i C-hallen, Idrottshuset och på Tornedalsskolan.

Bild

Vill du skapa och utveckla din kreativitet? Då är Kulturskolans kurser i bild något för dig. Vi har fyra grupper som arbetar med bildkonst, två på måndagar och två på tisdagar. Bildundervisningen sker på Sverigefinska Folkhögskolan under ledning av folkhögskolans bildlärare.

Teater

Upptäck det sceniska uttrycket i teaterns förtrollande värld! Prova på teaterns olika delar som t.ex. berättande, gestaltning, dekor, smink och kostym. Teaterverksamheten bedrivs på kvällstid på Station - Ungdomens Hus.

Körsång

Spela i band

Kulturskolan är avgiftsfri förutom instrumenthyra (om man behöver hyra sitt instrument).

Hyra av instrument

På Kulturskolan kan du hyra saxofon, klarinett, tvärflöjt, trumpet, trombon, althorn och fiol. Hyreskostnaden är 50 kr per månad.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: