/

Du är här:

Tornedalens fiskemuseum

Gammal planka med texten "fiskemuseum" framför ett vattendrag.

Kukkola fiskemuseum. Foto: Haparanda stad

I Fiskemuséet i Kukkolaforsen kan du lära dig allt om fisket vid älven och vad som finns under vattenytan i Torneälven.

Fisket har genom tiderna spelat en viktig roll för människorna i Tornedalen – som föda och inkomstkälla, och också som en del av kulturen.

RUM 1: I FISKARNAS VÄRLD

RUM 2: FISKEMETODER

RUM 3: MÄNNISKAN OCH FISKEN I TORNEDALEN

Kontakta oss

Turistbyrån

Telefonnummer: 0922-262 00
E-post: info@haparandatornio.com

Senast uppdaterad: