Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Riekkola-Välivaara naturreservat

Riekkola-Välivaara är ett populärt friluftsområde med motionsspår i nära anslutning till Haparandas södra stadsdelar.

Reservatet är lättillgängligt året runt, med elljusspår, information, fågeltorn och naturstig. Mitt i reservatet ligger parkering och raststuga. Om du följer naturstigen eller elljusspåret österut kommer du till fågeltornet. Här har du utsikt över både sjön Ebonsviken och våtmarken. Följer du stig och spår västerut kommer du till en eldplats inne i skogen.

Området domineras av olika skogstyper men här finns även ett par mindre sjöar, myrar och strandängar. Det unika läget vid havet och samtidigt vid Torneälvens mynning ger upphov till speciella förhållanden beroende på blandningen av sött och salt vatten.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i Länsstyrelsens reservatsbeslut. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Riekkola-Välivaara ligger bara en kilometer söder om Haparandas stationshus. Härifrån finns skyltning.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Fritid och kultur